Výrazná krajinná dominanta je součástí malé přírodní rezervace Olšová Vrata, vyhlášené roku 1932. Jedná se o geologický útvar znělcového vrchu, který je součástí geomorfologického celku Doupovských hor. Skála je chráněným přírodním výtvorem vulkanického původu, s výskytem vzácných teplomilných rostlinných společenstev a chráněných bylin. Dříve byla známa jako Panenský skok a je opředená i pověstí o smrti pána z Andělské Hory. Nabízí se z ní úžasný výhled na karlovarské okolí, vede přes ni naučná stezka Andělská Hora – Kyselka.