Senioři z Domova pro seniory na sídlišti Skalka se mohou těšit na setkání s vedoucí chebského útulku Marií Lokingovou. Pro zpříjemnění komunikace se seniory sem dorazí i pes v rámci canisterapie.

„Setkání má podpořit seniory a zlepšit jejich komunikaci,“ řekla Andrea Břízová, pracovnice Domova pro seniory. Mimo jiné senioři shromažďují spolu se svými příbuznými staré deky, které nakonec předají útulku pro opuštěné psy.

„Je to už dlouho, co jsme se rozhodli spolupracovat s chebským útulkem a tak jsme se domluvili, že rodinní příslušníci anebo i sami senioři budou schovávat nepotřebné deky, které následně poslouží psům v útulku,“ vysvětlila Andrea Břízová. V tento den, kdy se setkání se psem uskuteční, všechny nasbírané deky předají obyvatelé Domova pro seniory Marii Lokingové.

Senioři si akci chválí. „Jednou jsem se tam byla podívat, když tam byl ten pejsek a myslím, že to zajímavá akce,“ řekla Marie Šindelářová z Chebu. „Pes určitě zlepšuje lidem náladu a bylo to hned na všech seniorech vidět,“ dodala. Akce se uskuteční ve středu 17. srpna od 9 hodin.