Senioři z Chebu se sešli v sále Produkčního centra Kamenná v Chebu, aby společně oslavili padesáté výročí založení klubu důchodců.

Jeho zřizovatelem je město Cheb. Klub začínal díky iniciativě několika málo lidí v prostorách dnešní restaurace U Krále Jiřího v chebské Březinově ulici, zhruba po pěti letech přesídlil na Divadelní náměstí. Nyní je v Evropské ulici. „V klubu, kde sedíme, jsme už 35 let, takže to je další důvod k oslavě,“ říká dlouholetý vedoucí klubu Josef Záhorský. „A sám mám jedno výročí. Jsem členem rovných třicet let,“ přiznává.

„V pondělí se scházejí paličkářky, v úterý se jeden týden konají vycházky, další týden se slaví narozeniny členů, ve středu je relaxační tělocvik, ve čtvrtek kroužek pletení, šití a háčkování,“ vypočítává Josef Záhorský. Na seniory čekalo kromě slavnostního oběda také vystoupení mažoretek pod vedením Jaroslavy Novotné, hudební vystoupení dětí ze Základní umělecké školy v Chebu, či promítání diapozitivů s obrázky od vzniku klubu po dnešní dobu, k vidění byly také klubové kroniky.

Oslava byla jen pro zvané, proto se jí zúčastnili pouze členové klubu. Jako četní hosté přišli představitelé města Chebu.