Projekt zaměřený na vzdělávání seniorů s názvem ´Senioři komunikují´
se v Chebu setkal s velkým úspěchem.

Od pondělka se učili zacházet s počítačem, dnes je čeká mobilní telefon a v pátek dostanou návod k tomu, jak zacházet s platební kartou. „Zájem byl velký, ale máme k dispozici jen deset počítačů,“ uvedla pracovnice Centra pro zdravotně postižené v Chebu Helena Kněžická.
„Je tady paní, která říkala, že už počítač mít nebude, ale chce se naučit posílat z mobilního telefonu SMS zprávy.“
Projekt je zdarma a centrum na něj získalo finance z nadace manželů Klausových. „Nadace vypsala výběrové řízení, do kterého jsme se přihlásili,“ sdělil ředitel centra Petr Končel.

„Se svým projektem jsme uspěli v Chebu a Sokolově. Tato akce je jednorázová i když my jsme po dobu posledních dvou let pořádali 40 hodinové kursy pro zdravotně postižené, kteří se ještě mohou zapojit do pracovního procesu.“ Jak dodal, protože se nyní otevřela cesta k čerpání evropských fondů, pokusí se centrum získat peníze na další podobné programy.