První den čekala žáky naučná beseda s Karlem Picutou. „Jako první vyrazila na třídenní pobyt 6. B. Žáci se dozvěděli vše o listnatých, ale i jehličnatých stromech, o jejich výsadbě, v jakém ročním období se který strom sází a také si žáci vysadili svůj strom. Následovala asi desetikilometrová vycházka po okolí a místních lesích. Další den žáky čekala velmi zajímavá přednáška se Stanislavem Kabešem z horské služby, kde se školáci dozvěděli, jak se mají chovat na horách, jaké nástrahy pobyt v horském terénu přináší a co by rozhodně neměli opomenout, než se do hor vydají,“ pokračuje třídní učitelka 6. B Monika Trykanová.

Šesťáci z "béčka" navštívili místní muzeum. „Stálá expozice je věnována dějinám těžby a zpracování cínové rudy v okolí krušnohorských městeček Horní Blatné a Božího Daru. Ukazuje sbírky mineralogie, cínového nádobí a modelů důlní techniky. Muzeum je součástí naučné stezky Horní Blatná – Vlčí Jámy, kam jsme se posléze vydali. Nechyběl ani výšlap na rozhledu na Blatenském vrchu," popisuje Monika Trykanová.

Třída 6. A o týden později neměla štěstí na tak dobré počasí, proto byl program pobytu trochu odlišný. „Kromě přednášek obou pánů děti zažily exkurzi v místní firmě Blex, která již 102 let vyrábí cedníky, pečicí formy či vánoční formičky. Kvůli dešti se vycházka na Blatenský vrch mohla uskutečnit až ve večerních hodinách a kromě návštěvy krásných Vlčích jam si děti užily i chození s baterkami kolem Blatenského příkopu. Ve zbývajícím čase se učitelé s dětmi věnovali seznamovacím aktivitám, hrám pro rozvoj spolupráce či komunikace. Společně strávený čas v krásném prostředí a zajímavým programem byl ten nejlepší začátek školního roku, jaký jsme si mohli přát,“ dodává Jakub Kotal.