Zde bude připraven kulturní program v podobě vystoupení pěveckých souborů. Místní spolky zajistí výrobky na vánoční trhy. V rámci dlouholeté spolupráce hasičských sborů budou samotní hasiči návštěvníkům připravovat tradiční regionální pochutiny. Hlavní program bude zahájen ve 14 hodin starosty obou partnerských obcí, kteří společně s ostatními účastníky projektu vypustí jako symbol přátelství heliové balonky s vánočním přáním.

Vánoční atmosféru doplní tvořivé dílny pro děti a živý betlém. V průběhu akce bude pro účastníky projektu (60 z Čech, 40 z Německa) připraveno občerstvení a propagační předměty projektu. U vánočního stromečku zazpívají děti z místní mateřské školy.

Hned za týden, 16. prosince, podpoří Krásenští své kamarády z Adorfu na místních vánočních trzích a nabídnou jejich návštěvníkům tradiční české pochutiny. Veškeré aktivity v rámci projektu jsou dostupné obyvatelům všech věkových kategorií, obou pohlaví, všech barev pleti, sexuální orientace, vyznání nebo pohledu na svět, národností, tělesného i mentálního postižení. Projekt odstraňuje bariéry, odbourává předsudky a je otevřený vůči všem.