„Lidé přicházejí se svými podněty na zlepšení života ve městě i se stížnostmi, které jsme schopni řešit ihned na místě s příslušnými vedoucími odborů,“ sdělil starosta města Chebu Zdeněk Hrkal. Ve většině případů vedení radnice řeší nepořádek v městských lokalitách, opravy chodníků a komunikací, potřebu vyhrazeného parkování a bytové otázky. „Setkávání s veřejností je velmi prospěšné. Hovořím s občany i mimo kancelář a zjišťuji, co je v Chebu trápí. Bohužel nejsme schopni vyhovět a uspokojit každého. Příchozí mají dotazy i na věci, které politici nevidí. A to je mnohdy na pováženou. Ale mám za to, že je za námi vidět kus práce, a odměnou je i občasná pochvala. To je pro mě osobně hnací motor, ale také závazek,“ dodal starosta.