Ve městě se v současné době konají dvě oficiální akce, kdy se Chebané nemusejí obávat obtěžování nejrůznějšími dealery ´zaručeně výhodného zboží´. Jedná se o dotazníkový průzkum zaměřený na problematiku domácího násilí. Ten odstartovala nezisková organizace Pomoc v nouzi, o.p.s., v rámci projektu ´Bojovníci proti násilí na ženách´. Další záležitostí je šetření v domácnostech Českého statistického úřadu.

„Šetření také v chebských domácnostech s názvem ´Životní podmínky 2015´ připravil Český statistický úřad. Probíhá do 15. května," potvrdil Tomáš Ivanič z chebské radnice. Vše se však děje prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů (musejí mít při sobě také průkaz a příslušné pověření) na území celé České republiky v 9 924 domácnostech, z nichž se 5 924 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Smyslem je získávání a srovnávání údajů o sociální a ekonomické situaci v celkem 32 evropských zemích. Domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru počítačem," upřesnil Tomáš Ivanič.

V případě potřeby dalších informací se mohou Chebané obrátit na pracovnice Krajské správy Českého statistického úřadu Ing. Marii Toningerovou (telefony 353 114 512, 731 439 245) a Ing. Jaroslavu Šenitkovou (353 114 524).

Tazatelé dotazníkového průzkumu zaměřeného na problematiku domácího násilí hodlají oslovit až 1200 lidí z celého Karlovarského kraje. Na Chebsku se dobrovolníci studenti zaměřují především na Františkovy Lázně a okolí a Cheb a jeho přilehlé části.

„Nejrůznějších mladých lidí v oblecích a společenském úboru, kteří zvoní u našich dveří nebo mne a manžela oslovují v ulicích Chebu, je stále dost," povzdychla si seniorka Marta Pěničková z Chebu. „Pak se může stát, že už ztrácíme důvěru ve všechny ostatní oficiální tazatele, kteří třeba dobrovolně pomáhají dobré věci. Proto je třeba, aby se o těch prospěšných aktivitách mohli dozvědět všichni. Tedy i ti, kteří už pro svůj věk příliš nepracují s internetem. Za ideální osobně považuji kampaň právě v novinách nebo místním rádiu," radila důchodkyně.