Nová silnice za téměř 230 milionů korun spojila české město Plesná a německé město Bad Brambach. Silniční spojení se tak po mnoha desítkách let znovu obnovilo. Mezi oběma městy silnice sice vedla až do poloviny 20. století, ale nakonec byla uzavřena z politických důvodů. Celková délka komunikace je přes dva kilometry. Výstavba trvala dva roky.

„Jedná se o významnou stavbu nikoliv svou velikostí, ale tím, že je důležitou spojnicí mezi dvěma zeměmi, dvěma regiony, která do budoucna jistě přispěje k dalšímu rozvoji vzájemných vztahů,“ uvedl náměstek hejtmanky Karlovarského kraje Martin Hurajčík.

Projekt byl rozdělen do dvou částí podle místa realizace. Obnovilo se původní propojení silnice III/21240 v délce zhruba 900 metrů na české straně a silnice B 92, dlouhé asi 1,2 kilometru, na německé straně. Celkové náklady na realizaci stavby byly podle zemského rady okresu Vogtland Rolfa Keila vyčísleny na 9 milionů eur. Potřebné finanční prostředky se partnerům podařilo získat z Evropské unie, konkrétně z Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko.

„V původní konstrukci vozovek vzniklo mnoho poruch a závad a neodpovídala svojí únosností předpokládanému dopravnímu zatížení po případném zprovoznění tohoto přeshraničního silničního spojení,“ informovala tisková mluvčí Karlovarského kraje Veronika Svobodová.

Proto se podle ní přistoupilo k potřebným stavebním zásahům a úpravám, které by uvedly úsek do řádného stavu odpovídajícího současným normovým požadavkům na silniční stavby a požadavkům na zajištění bezpečnosti provozu. Součástí projektu bylo vyřešení dopravní situace na náměstí v Plesné, výstavba tří nových mostních objektů, opěrných zdí, provedení přeložek inženýrských sítí či například vybudování nové cyklostezky směrem do Bad Brambachu.

Ilustrační foto
Nechal si poslat drogy, vyčenichal je služební pes