Jednatel společnosti Technický a dopravní servis (TDS) Daniel Javůrek uvedl, že v zimě vyjížděli jejich pracovníci i více jak čtyřikrát denně. „Byli jsme nuceni přibrat i pracovní sílu z úřadu práce,“ sdělil Javůrek. „Čeká nás teď jarní úklid, což jsou další nemalé výdaje. Musím ale říci, že rozpočet na údržbu je v našem městě trvale podhodnocen,“ dodal Javůrek.

Starosta Zdeněk Král zdůraznil rozdělení celkové částky šest a půl milionu korun. Dva a půl milionu půjde do oprav silnic a čtyři miliony na úklid a údržbu. „Po navýšení se zvedne rozpočet na opravy a údržbu komunikací na 23 milionů korun,“ uvedl Král.

„Všem bylo jasné, že TDS s penězi nevystačí,“ sdělil zastupitel Luděk Nosek. „Požadavek na zvýšení byl určitě na místě.“

Podle zastupitele Pavla Miklušáka si lidé zimní úklid pochvalovali, žádá však za sebe, aby byly peníze využity cíleně. Jiří Chval ho uklidnil, když řekl, že se bude opravovat cesta pod poštou od hotelu Cristal až po kruhový objezd blízko infocentra.