Jako boj s větrnými mlýny vypadá zápas se sinicemi na chebské přehradní nádrži Skalka. Deník již informoval, že je přehrada zamořená sinicemi. Ale hygienická stanice zde zatím zákaz koupání nevyslovila. Akorát je třeba se po vykoupání pořádně osprchovat.

V loňském roce se v přehradě uskutečnily takzvané mezokosmové pokusy. Jednalo se o to, že se do uzavřených železných klecí daly různé chemické látky a sledovalo se, jak přípravky na sinice působí. V celkovém kontextu však látky na rozvoj sinic přílišný vliv neměly. Avšak jeden přípravek firmy Proxim měl účinnost na množení letního druhu sinic od 60 do 80 %. Jarní druhy sinic však látka nijak výrazně nezredukovala.

Čistič bio jezírek firmy Proxim byl aplikován do vybrané části nádrže Skalka dvakrát. A jeho srpnová aplikace, tedy v době největší aktivity sinic, prokázala jejich úbytek o 60 – 80 procent. Proto byl tento přípravek doporučen k dalším experimentům. U dalších čtyř přípravků tak dobrého výsledku nebylo dosaženo.

„My s omezením růstu sinic nic dělat nemůžeme, protože to není v naší kompetenci,“ řekl mluvčí Povodí Ohře Jan Svejkovský. „Záleží na dalších orgánech, například na městu, zda chce mít koupací plochu čistou, a tak si zajistí firmu, která má přímo ničení sinic na starost,“ doplnil Svejkovský s tím, že sinice jsou na přehradě už od jejího prvního napuštění. Podle dalších informací Německo nepřekračuje limity, co se týče vypouštění chemických látek do přítoku Ohře. „Ani nemůžeme říci, zda budeme dále spolupracovat s firmou Proxim,“ dodal Svejkovský. „Už aby se se sinicemi něco dělo, protože jejich výskyt v přehradě je neúnosný,“ řekl chatař Petr Malý z Chebu. „Koupat se musíme jezdit buď na Jesenici nebo do aquaparků, a přitom máme přehradu přímo u nosu.“