Každoroční problém s přemnožením sinic ve vodách přehradní nádrže Skalka u Chebu trápí mnoho Chebanů. Svůj názor na tento problém má i chebská pobočka Strany zelených.
„Vysvětlení tohoto neuspokojivého stavu bychom měli hledat především na naší straně a s úklidem začít před vlastním domem,“ uvedl místopředseda krajské organizace Strany zelených Radislav Dražan z Chebu. Poukázal na to, že v sousedním Německu podobné problémy nemají. V poznámkách, které našemu listu zaslal, se uvádí:

Koupaliště nehyzdí zástavba

Jenom několik desítek kilometrů za naší hranicí existuje řada nádrží s vodou naprosto nezávadnou. Jsou napájeny říčkami ze Smrčiny, z míst, kde pramení také přítoky našich chebských přehrad. Rozdíl je však patrný na první pohled: tamní přírodní koupaliště jsou zasazena uprostřed luk a lesů a nehyzdí je zástavba. V létě se tam můžete ku prospěchu místního hospodářství setkat s turisty z celé Evropy.

Nikdo nekontroluje septiky

Přehradní zeleň se živí především tím, co jí přichází z přehnojených polí a z nedokonalých a nevyprazdňovaných septiků. U našich sousedů je problém výkalů vyřešen kanalizací a čističkami. Septiky, pokud někde přežily, podléhají přísné a pravidelné kontrole. To, že se Chebané koupají v exkrementech, moči a fosfátech pocházejících z různých chat a chatiček kolem našich přehrad a přítokových vod, snad už není ani veřejným tajemstvím. Radost z takového koupání mají asi jenom naše nic netušící dětičky a jejich zdraví ohrožující sinice.

Intenzívní zemědělství

Zelení se obávají, že nejenom zmíněná studie (Studie potlačení masového rozšíření sinic na přehradě Skalka, pozn. redakce), ale i její závěry jsou veřejnosti prezentovány značně účelově. Škodliviny, které nám s Ohří přes hranici přitékají, jsou způsobeny pravděpodobně intenzivními metodami hospodaření s půdou. Nechápou však, proč se mám budovat za sto miliónů předzdrž v horní části přehrady, když problém vzniká údajně jinde. Neměli bychom se proto co nejdříve sejít s našimi sousedy, dohodnout se a začít hledat společná řešení?
„Chebská Strana zelených bude o problému sinic, tak jak je předkládán v Chebu veřejnosti, informovat své bavorské přátele. S jejich pomocí naváže kontakt s úřady, které mají dohled nad vodním hospodářstvím, v Bayreuthu, Wunsiedelu a Hofu. O výsledcích těchto rozhovorů bude informovat naše spoluobčany,“ zdůraznil Dražan.
Ve zmiňované studii se ale uvádí, že většina znečištění pochází z Německa. Navíc v ní její autoři navrhují najít zdroje znečištění a investičně podporovat převedení splaškových vod z částí Podhoří a Skalka do veřejné kanalizace města Chebu.

Obyvatele Chebska ale příliš dohady o tom, kdo vlastně za celou situaci na přehradě může, příliš nezajímají.
„O sinicích na Skalce se mluví už několik let. Vždycky těsně před tím než začne léto,“ postěžoval si Pavel Strouhal z Chebu. „Jenomže všichni jen mluví a nic se neděje. Přitom v televizi člověk vidí, jak se se sinicemi vypořádali třeba na Máchově jezeře nebo na Boleveckém rybníku. Jen u nás nic. Je to k vzteku,“ ulevil si.
Podle pamětníků je problém se sinicemi na přehradě Skalka zhruba posledních deset nebo dvanáct let.
Předtím se dala přehrada rekreačně využívat bez problémů. Ve studii se ale uvádí, že sinice jsou zde od jejího napuštění.