Městečko Skalná patří k nejstaršímu osídlenému místu na Chebsku. Hrad Vildštejn je poprvé zmiňován v roce 1224, ale je patrně ještě starší.

Patřil k takzvaným ministeriálským hradům. Podle nejstarších dochovaných údajů hrad poměrně často měnil své majitele. Patřili k nim například Nothaftové, Mechelssgrünerové nebo Wirspergové. Ti hrad i celé okolní panství, ke kterému patřila nedaleká Plesná a Starý rybník prodali šlechtickému rodu Trautenbergů.

Jim celé panství patřilo od roku 1596 až do roku 1799. Posledním majitelem panství byl továrník Geipel z Plesné.
V roce 1850 se Skalná, tehdy ještě nazývaná Wildstein, stala sídlem okresního soudu. Obec tehdy zažívala nebývalý rozvoj a v roce 1865 byla povýšena na městys. Ten byl rozhodnutím císaře Františka Josefa I. povýšen na konci roku 1905 na město.

Svůj název Skalná získala až po odsunu německého obyvatelstva po druhé světové válce. V roce 1950 rozhodlo Plenární zasedání Městského národního výboru jednohlasně o přejmenování na Skalnou.

Zajímavostí historie městečka je skutečnost, že zde v průběhu věků existovala čtyři šlechtická sídla. Ironií osudu je, že do současných dob se v nejlepším stavu zachovalo to nejstarší , románský hrad.

Podle historiků se na stavbě hradu podíleli pravděpodobně stavebníci, kteří vytvořili také Chebský hrad.
Někdy v 16. století získal Vildštejn svou současnou podobu velké třípatrové budovy. Hrad sloužil do poloviny 18. století jako sídlo vrchnostenského úřadu. Později byl využíván jako sladovna, sklad nebo obytná budova.

Ve druhé polovině 18. století vznikl v hradním předhradí malý zámek v podobě dvoukřídlé patrové budovy s mansardovou střechou. Také zámecká budova se před nedávnem dočkala nové střechy.

K historii Skalné ale neodmyslitelně patří také barokní kostel sv. Jana Křtitele. První zmínky pochází z roku 1297. Postavit ho nechal řád německých rytířů. Svou současnou podobu získal svatostánek při barokní přestavbě v letech 1705 až 1709. Kostel, který tvoří nepřehlédnutelnou dominantu celého okolí Skalní, se stále nachází ve vlastnictví církve.

Další církevní památkou Skalné je gotický hřbitovní kostel sv. Šebestiána. V interiéru kostela je k vidění několik náhrobníků význačných představitelů šlechtických rodů, které kdysi celé panství vlastnili.

Kostel sv. Šebestiána je v majetku města Skalné, které zajišťuje jeho postupnou rekonstrukci.

Zajímavé jsou také dvě sochy sv. Jana Nepomuckého. Jedna z nich pochází z roku 1737 (umístěná ve Sportovní ulici). Druhá vznikla v roce 1810 a nyní stojí v Písečné ulici.Velmi špatný dopad na historické památky městečka i jejího okolí měly události po roce 1945 spojené s odsunem německé části obyvatelstva.

Zanikla například osada Větrná – Wetterhütte, ze které zůstal jen žalostný zbytek.
Z mapy světa také zmizely tři mlýny, Mattelmühle, Weissmühle a Säuerlingsmühle, které byly proslulé jako oblíbené výletní místa lidí ze širokého i dalekého okolí.