"Chtěla bych našim občanům poděkovat za jejich pomoc a dary, které poskytují pro azyl našich ukrajinských sousedů v nouzi. Je důležité, abychom si všichni navzájem pomáhali a podpořili ty, kteří válkou ztratili svůj domov a i rodiny,“ sděluje starostka obce Rita Skalová.

Do pomoci se zapojili i skalenští dobrovolní hasiči. „Jejich pomoc a organizace sbírky jsou úžasným připomenutím toho, že pomoci může člověk vždy. V našem městě se v současné době staráme o 16 dětí a mladistvých a 7 dospělých. Děti začínají chodit do školy, školky, budou probíhat kurzy češtiny jak pro děti, tak pro dospělé. Ženy začínají pracovat a chtějí se začlenit do života našeho města. Děkují za pomoc, které se jim dostává,“ pokračuje starostka.

close Rita Skalová info Zdroj: Naše Skalná zoom_in Rita Skalová Dodává, že obec pokračuje i v investičních akcích. „Začali jsme se věnovat úpravě zelených ploch, jak přímo ve městě, tak i našich místních částech. Nyní jsme se už pustili do vnitrobloku v ulici Za Školou. Provedeme vyrovnání terénu a u domu číslo popisné 393, 394 rozšíříme místo pro parkování aut,“ uvádí.

„Prostor bude osázen stromy a keři, do středu budou umístěny lavičky. V podhradí musíme zpevnit břehy rybníčku. U nádraží dojde k úpravě zelených ploch,“ popisuje starostka Skalová s tím, že díky podaným dotacím na Státní fond dopravní infrastruktury by mohl vzniknout tolik vytoužený průtah Starým Rybníkem. „Dále jsme podávali žádost na ministerstvo pro místní rozvoj na opravu komunikace v Sadové ulici a Farní. Plánujeme také budování workoutového hřiště v městském parku. Na Karlovarský kraj jsme se obraceli s dotací na veřejné osvětlení v ulici V Aleji, solární lampy veřejného osvětlení na cyklostezku a podporu kulturních akcí. Opravili jsme místní komunikace na Kateřině a Zelené, upravujeme a čistíme od náletů zelené plochy ve Starém Rybníku a podél cyklostezky. Také mám radost z toho, že kalendář kulturních akcí na letošní rok se slibně plní,“ uzavírá Rita Skalová.