Zajistit bezpečnost chodců, cyklistů a inlajnových bruslařů na trase mezi Skalnou a Starým Rybníkem byl jeden z impulsů pro vznik nové cyklostezky na Chebsku. Její slavnostní uvedení do provozu se konalo v sobotu.

Největší radost z nové trasy měly hlavně děti.

„Konečně se budeme moci s kamarády projet do Starého Rybníka,“ jásal devítiletý Daniel Doležal ze Skalné.
Radost jemu i jeho kamarádům připravilo také několik soutěží, které na ně na novém, 888 metrů dlouhém úseku nové cyklostezky čekalo. Po jejich splnění na ně čekala malá odměna. Nechybělo ani občerstvení pro děti či dospělé.

Nová cyklostezka nezabezpečí jen bezpečnost mezi Skalnou a Starým Rybníkem. Vedení města uvažuje i o jejím rozšíření a přilákání cykloturistů do města. Jeho okolí jim může leccos nabídnout.

„Zatím ještě nemůžeme říct jestli to bude cyklotrasa nebo takhle komfortní cyklostezka,“ uvedl starosta Skalné Radomil Gold.
„Chtěli bychom propojit cyklostezkou nejen hrad Vildštejn ve Skalné se zříceninou hradu Starý Rybník, ale trasu dovést i k nové opraveným kapličkám ve Vonšově a Zelené a k národní přírodní rezervaci SOOS,“ dodal starosta.

Nový poznávací okruh by měl přímo navazovat na Podkrušnohorskou cyklomagistrálu čl 36, která prochází středem Skalné. Navíc se uvažuje také o jeho propojení s páteřní cyklostezkou Karlovarského kraje, která se buduje okolo řeky Ohře.

„Pokud se nám podaří získat další prostředky, tak chceme stávající úsek prodloužit o dalších zhruba 400 metrů vedený podél silnice č. II/213 až na začátek budoucí opravy průtahu městem,“ popsal starosta další plány města. S opravou průtahu se má začít už v únoru příštího roku.

Nově otevřený úsek cyklostezky, který má délku 888 metrů, stál 6,035 milionu korun. Takovou to sumu by město samo nemohlo zaplatit. Státní fond dopravní infrastruktury přispěl částkou 3,267 milionu, Karlovarský kraj jedním milionem. Město Skalná vydalo ze své pokladny na novou cyklostezku částku 1,768 milionu korun.