Sbor dobrovolných hasičů ve Skalné v sobotu dopoledne slavnostně otevřel nové hasičské muzeum na hradě Vildštejn. Je jediné v Karlovarském kraji a exponáty zapůjčili jak soukromníci, tak další hasičské sbory z okolí, ale i z jiných krajů republiky. Události se kromě představitelů skalenských hasičů, starosty Skalné Radomila Golda a krajského radního Jaroslava Bradáče zúčastnili mnozí z těch, kdo pomáhali s muzeem.

Byli to například hasiči z německého Neusorgu, z Lokte, Teplé a z dalších obcí. Podívat se přišla také většina místních obyvatel. „Je to nádhera, klobouk dolů,“ pochvaloval si Karel Mizera. „Krása,“ znělo i od jiných, ale někteří návštěvníci nechtěli čekat ve frontě. Kvůli velkému zájmu totiž hasiči pouštěli lidi do prostor muzea po skupinkách. Po prohlídce muzea následovalo žehnání nové hasičské zástavy. Průvod vedený dudáckou kapelou vyšel z hradu a zamířil ke kostelu. Hned za dudáky šel Jaroslav Krupička, který nesl zástavu.

Během bohoslužby, při které byl plný kostel návštěvníků i věřících, vysvětlil místní farář Piotr Libner, jak je to vlastně s žehnáním. „Hodně lidí mi říkalo, že budu křít prapor. To ne, křtí se lidé. Věci, které slouží člověku, se žehnají a věci, jako třeba mešní kalich nebo kostel, které slouží bohu, se světí,“ vysvětlil rozdíl. Odpoledne pokračovaly oslavy na fotbalovém hřišti. Odehrála se zde také dětská soutěž v požárním sportu.

„Nápad vznikl, jako mnoho jiných, v hospodě,“ uvedl jednatel Sboru dobrovolných hasičů ve Skalné Roman Melničuk. „Měli jsme v majetku starou hasičskou pumpu a rozhodli jsme se, že bychom ji mohli ukázat veřejnosti.“ Příprava trvala rok a půl, teprve pak přišla na řadu realizace. Samotné muzeum se začalo tvořit, když skalenští hasiči navázali spolupráci s kolegy z německého Neusorgu. Společnými silami připravili projekt, který předložili Euregiu Egrensis.

Z dispozičního fondu v projektu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko přišel v březnu příslib na 21 700 Eur.
Prvopočáteční injekci a předfinancování projektu zajistilo město Skalná. Poskytlo asi půl milionu korun a samo se podílí patnácti procenty na celkové sumě. Dispoziční fond zafinancuje pětaosmdesát procent z celkové částky na vznik muzea.