Za 888 metrů cyklostezky zaplatilo město Skalná plných 6 035 373 korun.

„Cyklostezka, coby bezpečné spojení pro chodce a cyklisty mezi Skalnou a Starým Rybníkem, byla tématem už od listopadu 1989,“ uvedl starosta Skalné Radomil Gold. „Nikdy se ale nenašlo dost peněz a jednou z překážek bylo i majetkové vypořádání. Teď jsme získali prostředky, podílí se na ní Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI), Karlovarský kraj a město Skalná.“ SFDI investoval 3 267 167 korun, Karlovarský kraj jeden milion korun a z kasy města šlo 1 768 206 korun.

Samotná stavba trvala pouhé tři měsíce. „Podstatou je, že státní fond financuje tyto aktivity ze šedesáti procent,“ poznamenal starosta. Z částky se ale ještě musí odečíst neuznatelné náklady, jak starosta vysvětlil. Patří sem například sejmutí ornice, se kterou se pak vysvahuje okolí cykostezky.

„Já to pokládám za jednu z konstrukčních vrstev, ale fond to pokládá za sadovnickou úpravu,“ upřesnil. „A to není malá částka. Jen přesuny ornice přijdou na šest set tisíc korun. Takže jsme museli měnit celé stavební povolení, protože když se ornice odveze na depony, pak to uznatelné je. Chci tím jen dokladovat, že není jednoduché splnit vždy všechny podmínky poskytovatele dotace,“ poznamenal Radomil Gold.