„Byli jsme jako knihovna vybraní, už to funguje a děti k nám chodí,“ potvrdila vedoucí oddělení pro děti Městské knihovny Cheb Eva Novotná. Knihovna se stala kontaktním místem Skautské pošty, což znamená, že v průběhu října a listopadu sem budou přicházet děti, které se účastní stejnojmenné hry. Plní v ní roli skautského doručovatele, který má za úkol doručit nalezený dopis.

Role skautského doručovatele je pouze stylizace v rámci hry – nejde tedy jen o skauty, ale o diváky Déčka obecně.

Seriál začala televize vysílat v září v rámci oslav stého výročí vzniku Československa. „Skauti sehráli v prvních dnech po vzniku samostatného státu velmi důležitou roli, protože zastoupili například nefunkční poštovní služby,“ vysvětluje výkonný ředitel ČT:D Petr Koliha a dodává: „Proto jsme se rozhodli ukázat tu dobu právě jejich optikou a v šestnácti dílech seriálu přiblížit zásadní okamžiky po osmadvacátém říjnu a představit i hlavní postavy skautingu, kterými byli například A. B. Svojsík nebo tehdy jedenáctiletý Jestřáb.“

Součástí seriálu je i webová stránka, která dětské diváky navede, jak na pozadí pradědečkových vzpomínek prožít podzimní dny ve vzrušující a napínavé atmosféře rodící se republiky, a to plněním rozličných offlinových aktivit.