Vznik černých skládek je problém většiny měst v kraji. Odlišný už je však jejich boj proti nim. Některá města sázejí na fotopasti, jiná spíše na osvětu veřejnosti.

Problémy s černými skládkami se nevyhýbají ani lázeňskému městu. Za minulý rok zde bylo zaznamenáno 1 237 případů, z nich 261 obsahovalo nebezpečné odpady. „Pokud se podaří původce odpadu zjistit, zahajuje se s ním řízení o přestupku. Jinak je nepořádek povinen odstranit majitel pozemku, v případě soukromých majitelů, pokud na výzvu nereagují, následuje odpovídající řízení," řekl Jan Kopál, mluvčí karlovarského magistrátu.

Pokud je skládka na pozemku Karlových Varů, zajišťuje její úklid město. Minulý rok využíval k úklidu těchto míst karlovarský magistrát pracovníky veřejné služby. Kromě práce vyžaduje likvidace černé skládky také další náklady, u těch větších především na odvoz a skládkovné. Za loňský rok tak daly Karlovy Vary za likvidaci větších černých skládek 1,2 mil. Kč.

Jednou z cest, jak zabránit vzniku těchto skládek, je využívání fotopastí. „Hlídání ploch touto metodou je jedna z možností. Karlovy Vary mají v současnosti k dispozici tři tyto pasti," dodal Kopál. Náklady na pořízení jedné klasické fotopasti činí okolo deseti tisíc korun.

Předejít problémům se vznikem těchto míst se snaží Hroznětínští především celoročně otevřeným sběrným dvorem a velkým počtem kontejnerů na tříděný odpad.

S nešvarem černých skládek se neustále potýká také město Sokolov. „Jejich likvidace odčerpává nemalé finanční prostředky z rozpočtu města. Bez ohledu na skutečnost, zda skládky vytvořili Sokolováci, nebo občané jiných obcí," uvedl již dříve starosta Sokolova Zdeněk Berka.

Snad nejlepší prevencí proti divokým skládkám je naučit veřejnost, aby nepotřebný odpad odkládala ve sběrných dvorech. V Chodově takový mají lidé k dispozici hned na okraji sídliště. Občané sem mohou odvážet nadměrný, nebezpečný nebo vytříděný odpad. „Je přece mnohem lepší, aby odpad nosili k nám, než aby se ho zbavovali někde v příkopě," prohlásil jednatel Chodovských technicko-ekologických služeb Rudolf Pocklan.

Ten také říká, že ve městě došlo v tomto směru k výraznému zlepšení poté, co je v ulicích dostatek velkoobjemových kontejnerů, které navíc sledují kamery. Chodov tím reaguje na případy, kdy do města vozili odpad lidé z okolních obcí. „Co se týče černých skládek, tak ty se u nás tolik netvoří. Spíše ale musíme občas odklízet jakási ležení, která si porůznu budují bezdomovci. Po nich pak nacházíme nejen odpadky, ale také matrace a stará křesla," pověděl Rudolf Pocklan.

Do boje proti černým skládkám se zapojil i Cheb. „Skládky bohužel vznikají stále, jen se liší skladbou obsahu. Někdy je víc pneumatik, někdy více stavební suti, proto jsou i náklady na jejich úklid různé," konstatovala Martina Kuželová, mluvčí města Cheb.

Cheb v boji proti skládkám využívá nejčastěji služeb fotopastí. I díky tomu už na notorických místech nevznikají tak často. Další usazování pastí plánuje chebská radnice především u popelnicových stání, kam lidé odkládají objemný odpad.