Odborné laboratoře chemie a fyziky na této škole se totiž nacházejí ve špatném technickém stavu a žáci školy je mohou využívat jen omezeně. Kraj proto na žádost ředitele školy Petra Jelínka poskytne škole dotaci na přestavbu učeben.

„Pro kvalitní gymnaziální vzdělávání jsou laboratoře nezbytnou součástí vyučování přírodovědných předmětů," uvedla Jana Pavlíková, tisková mluvčí Karlovarského kraje.

V laboratoři chemie a v učebně fyziky žáci v současnosti provádějí jen ty nejzákladnější pokusy, což pro jejich vědomostní rozvoj zdaleka nestačí.

„Proto jsme rozhodli o vyčlenění financí z krajského rozpočtu a věřím, že se podaří rekonstrukci laboratoří zvládnout tak, aby v nich od nového školního roku 2015/2016 mohla probíhat plnohodnotná výuka," uvedl krajský radní Edmund Janisch.

Část financí potřebných na realizaci rekonstrukce laboratoří chemie a fyziky by se do rozpočtu kraje mohla vrátit z prodeje budovy v Plzeňské ulici v Aši.

„Nevyužitý objekt je součástí nepotřebného krajského majetku. Prodej za 450 tisíc korun schválilo Zastupitelstvo Karlovarského kraje na jednání v červnu," vysvětlil náměstek hejtmana a starosta města Aše Dalibor Blažek.

Vedení školy plánuje v následujících letech také postupnou obnovu učebny biologie a vybavení učebny cizích jazyků moderní technikou, tak aby prostory odpovídaly moderním vzdělávacím trendům.

„Rovněž na tyto akce bude během roku 2016 zapotřebí příspěvku z krajského rozpočtu," upřesnila mluvčí Jana Pavlíková.

V tuto chvíli prochází rekonstrukcí i Houslařská škola v Chebu. Po ní u Houslařské školy vznikne Centrum dřevozpracujících oborů.