Nyní právě toto výročí oslavili učitelé se všemi žáky. Součástí této oslavy byl den otevřených dveří, pak následovaly tradiční třídní vánoční besídky a odpolední program pro veřejnost, ve kterém nechybělo ani malé vánoční pohoštění pro návštěvníky. Honosnou budovu školy v neoklasicistním stylu postavili dělníci na návrší nad městem jako jeho novou dominantu, která od té doby zastiňuje i starobylý kostel svatého Ondřeje.