Neuvěřitelných sto let od svého otevření slaví v letošním kalendářním roce základní škola Plesná. K této příležitosti chystá škola velkou oslavu, ale po celý letošní školní rok pořádá průběžné akce, na kterých spolupracují i sami žáci. Škola existuje už od 19. století a v tuto chvíli je zmapováno období českého školství, to znamená do roku 1945. Nyní se žáci pod vedením ředitelky školy Aleny Brabcové zaměřují na období v letech 1910 až 1945.

„Jedním z výstupů bude česko – německý almanach,“ informovala ředitelka. Chybět ale nebudou ani fotografie. „Chceme udělat srovnání dobových snímků s fotografiemi, jak vypadá škola a město dnes,“ řekla ředitelka. Fotografie a kopie stránek z historických kronik zpracovávají do digitální podoby sami školáci, žáci osmých tříd. Německé texty překládá jeden z učitelů.

Škola na projektu spolupracuje s německou školou z Bad Brambachu a spolkem krajánků Bund der Egerländer a získala rovněž dotaci z Česko – německého fondu budoucnosti, finanční podporu přislíbilo i město Plesná. Vyvrcholení oslav výročí se bude konat v říjnu, kdy je naplánován jednak kulturní program a návštěvy potomků bývalých funkcionářů školy, ale také výstava nasbíraných materiálů.

„Ty tady ve škole potom zůstanou natrvalo,“ doplnila Brabcová. A že to budou skutečně rarity. Škola získala nejen staré fotografie, ale lidé z Bad Brambachu poskytli dokonce i stará vysvědčení. Na těch po roce 1918 jsou němečtí žáci známkováni i z českého jazyka.

„Je to zajímavá práce,“ zhodnotili sami školáci.