Doby, kdy byl internet dotovaný z ministerstva školství, se chýlí ke konci.
Hlavně žáci se této změny obávají. „Často hledám informace o přestávkách, protože doma internet nemám,“ svěřil se dvanáctiletý školák Petr z Chebu.
Školy by tak velkou finanční zátěž nemusely unést. Taková hrozba se ale netýká například chebské základní školy v Americké ulici. „Již od začátku používáme dva na sobě nezávislé zdroje internetu,“ potvrdil ředitel školy Miroslav Janoušek. „Druhý systém dotovaný není, takže si ho od počátku hradíme sami. Nijak nás to tedy neohrozí a jsme na změnu připraveni,“ sdělil potěšující zprávu ředitel školy, ve které mohou studenti zůstat klidní. ⋌(sim)