Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů, informační technologie, kuchař – číšník a další. To je jen velice stručný výčet oborů, na které se v chebské integrované střední škole ještě stále mohou žáci z regionu hlásit. Druhé kolo přijímacího řízení zde ale končí už 25. května.

„Místa můžeme zatím nabídnout jak zájemcům o maturitní obory, tak o ty výuční,“ uvedl ředitel školy Miroslav Liška.

Podle jeho slov je překvapivé, že školáci nemají příliš velký zájem o strojírenské, stavební a elektroobory, protože v těch absolventi ve většině případů uplatnění najdou téměř jistě. „Některé obory také nabízejí různé ‚bonusy‘, jako třeba svářečský kurz či absolvování autoškoly,“ vysvětlil.

„Když rodiče se svými potomky vybírají, kam je přihlásit, měli by se rozhodovat především podle uplatnění na trhu práce nebo zda chtějí, aby potomek dále studoval na vysoké škole,“ radil ředitel rodičům a školákům, kteří budou zkoušet štěstí ve druhém kole.

A co dělat v případě, že ani ve druhém kole školák neuspěje? Například v integrované škole budou vypisovat další kola, a to až do naplnění kapacity oborů.

I po druhém kole se dá očekávat, že stále ještě školy nebudou mít jasno, kolik žáků přijmou. „Pokud si školák s dobrým prospěchem podal přihlášku na tři školy, je pravděpodobné, že se dostane na všechny,“ popisoval situaci Miroslav Liška. „U žáků s horším prospěchem se dá tedy očekávat, že dopadnou opačně.“ Škola tak čeká, kolik studentů přinese zápisový lístek. Systém ale dovoluje i případ, že si žák lístek opět vezme. Prakticky to znamená, že nebude do začátku září stoprocentně jasné, kolik která škola přijme studentů.

Mnozí obyvatelé regionu chápou, jakou výhodu chebský region ve škole má. „Je zde hodně oborů, a tak rodiče nemusejí děti posílat někam do vzdálených měst,“ řekl jeden z oslovených Chebanů, Tomáš Slovák.

Volná místa k druhému kolu přijímacího řízení pro školní rok 2010/2011 najdete zde.