Na chebských školách je rušno. Jako tradičně se v nich o prázdninách pracuje. Podobně je tomu i u mateřských škol.

„Ve školce v ulici 26. dubna se provádí zateplení a výměna oken spojovacích chodeb, ve školce na Zlatém vrchu výměna dožilých obslužných výtahů, ve školkách na Skalce a v ulici Osvobození oprava elektroinstalace a ve školce v ulici Komenského odvodnění zahrady," uvedl místostarosta Vladimír Hartmann. Opravou prochází hygienické zázemí na 5. a 2. základní škole, kde se navíc bude řešit i vlhkost v suterénu.

Školská zařízení použijí na opravy i prostředky, které ušetřila na provozu v loňském roce především díky úsporám energií. „Ve školce v ulici 26. dubna se provádí výměna topných těles a položení dlažby, ve školce na sídlišti Skalka pak úprava zahrady, oprava jídelny a vymalování objektu. Na 2. základní škole se počítá s dovybavením jídelny, na ´šestce´ s úpravou plochy po zateplení školy a vybudováním dalšího sportovního zázemí pro žáky. Základní škola na Kostelním náměstí použije prostředky na předfinancování projektu Škola pro život," dodal místostarosta.

Pracovalo se také před prázdninami a za 10 milionů korun tak vzniklo moderní sportoviště pro potřeby 2. základní školy.

Město Cheb je zřizovatelem sedmi základních škol, šesti mateřských, základní umělecké školy a Domu dětí a mládeže Sova.