„Záměrem filmu je děti nedidaktickou a humornou formou naučit, jak správně pečovat o svůj chrup, aby je téma zaujalo a řídily se zásadami, které jsou ve filmu prezentovány,“ objasnila Martina Horká, vedoucí resortu marketingu a nákupu společnosti dm drogerie markt. Právě tato společnost spustila projekt Veselé zoubky.

„Děti vnímají Hurvínka s Máničkou jako své vrstevníky. Mají je rády, protože mluví jejich jazykem, zažívají stejné radosti i starosti, jako ony samy. Proto od nich snáze přijímají i nedidakticky sdělená poučení, jsou-li vyřčena s humorem, nenásilným způsobem a bez poučování,“ dodala Helena Štáchová, ředitelka Divadla Spejbla a Hurvínka. „Já si zuby nečistím moc pravidelně, i když mi to maminka pořád připomíná,“ přiznala prvňačka Anička.

S Hurvínkem a Máničkou se setkají i chebští školáci, a to 6. Základní škola Cheb, Obětí nacismu – 12. května a 1. Základní škola Cheb, Americká ulice – 13. května.