Trest smrti. Tolik diskutovaná otázka v souvislosti s nárůstem počtu a brutality kriminálních činů. Jak jsou na tom se znalostmi této problematiky dnešní školou povinné děti, zjišťoval náš Deník anonymním dotazováním v rámci celé České republiky.
Plných dvanáct procent oslovených dětí neví, zda u nás platí trest smrti, sedm procent dotázaných je dokonce přesvědčeno, že ano. V Karlovarském kraji však neví plná čtvrtina žáků. Podobně jsou na tom děti v Pardubickém kraji (23%), na Vysočině (20%) a shodně v Královéhradeckém a Moravskoslezském kraji (oba 16%). Správně odpovědělo na prvním stupni základních škol lehce nad sedmdesát procent respondentů, na druhém stupni je to už o deset procent více. Naopak ve Zlínském kraji odpovědělo správně celých pětadevadesát procent dotázaných. V dotazech na zavedení trestu smrti se odpovědi lišily v závislosti na věku i pohlaví dětí. Celkově se děti vyslovily čtyřiceti procenty pro, stejným procentem proti absolutnímu trestu, pětina názor nemá. Téměř polovina dětí z prvního stupně je proti trestání takovým způsobem, na druhém stupni se však poměr obrací a stejné množství dětí se vyslovuje pro obnovení trestu smrti. Obecně jsou pro absolutní trest spíše chlapci než dívky. Jak z výzkumu vyplývá, nejvíce by jej přivítaly děti v Plzni (53%) a v Ostravě (51%), proti jsou v Brně (63%) a v Praze (57%).
V Karlovarském kraji jsou síly rozložené stejnoměrně. Zhruba třetina dětí neví, třetina se vyslovila pro a zbylí jsou proti zavedení absolutního trestu.