Vzájemné setkávání lidí obou stran česko – německých hranic je důležitou součástí života lidí v Libé. Tentokrát přijaly pozvání německé děti a přijely se podívat do mateřské školy (MŠ) v Libé.

„Smyslem těchto setkávání je bezproblémové vnímání cizího jazyka a kultury jednotlivých zemí,“ uvedla Marie Siraková z MŠ Libá.
„Naše první setkání v Libé se uskutečnilo v poklidné atmosféře a v duchu vzájemného poznávání. Děti posvačily dobroty, které upekly maminky dětí naší MŠ, za což jim moc děkujeme. Vzájemně se představily v českém i německém jazyce a společně si pohrály. Na památku si vybarvily zvířátka (sádrové odlitky) a společně si odpočinuly na houpačkách, prolézačkách a pískovišti naší školní zahrady,“ popsala průběh návštěvy.
Podle ní byly děti nadšené a při loučení po společném obědě došlo dokonce i na smutek. Ale i ten se rozplynul, když si školáčci společně zazpívali českou a německou písničku.

Všichni se již dnes těší na další setkání, které se uskuteční 10. října v MŠ v Marktredwitz - Lorenzreuthu. Obě MŠ, česká i německá, získaly finanční podporu z prostředků Nadace Roberta Bosche v rámci projektu Tandem ´Odmalička - Von kleinen auf´.