Na rozdíl od minulých let, kdy si jednotlivé mateřské školy předávaly „štafetu“ a vždycky byla po celou dobu prázdnin jedna v provozu, bude letošní režim poněkud jiný. Rada města Aše odsouhlasila návrh, podle kterého budou v období letních prázdnin otevřeny všechny mateřské školy v Aši, s výjimkou období od 20. do 31. července, kdy budou naopak všechny MŠ v Aši uzavřené. V případě mateřské školy, provozované základní školou v Okružní ulici (Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57), bude provoz omezen do mateřské školy v ulici Gustava Geipela.

Toto řešení bylo zvoleno z důvodu ochrany zdraví dětí tak, aby v době letních prázdnin nedocházelo ke vzniku velkých dětských skupin a propojování dětských skupin napříč městem.

Práce na opravě mostu do Hájů běží dle harmonogramu.
Opravený most bude cihlově oranžový