V chebských mateřských školách se v červnu pohybovaly zdravotní sestry z chebského stacionáře pro děti s očními vadami. Měřily žáčkům přenosným přístrojem PLUSOPTIX S04, zda některé z nich netrpí dosud nezjištěnou oční vadou.
V těchto dnech již má ředitel stacionáře Robert Plachý k dispozici výsledky.
„Celkem jsme v průběhu jednoho týdne vyšetřili přes šestset dětí v mateřských školách v Chebu,“ uvedl. „U 45 dětí přístroj naměřil určitý stupeň refrakční vady.“
Znamená to krátkozrakost, dalekozrakost a další.

„Rodiče od nás obdrželi certifikát s výsledky a doporučením k následnému podrobnějšímu vyšetření u očního lékaře.“
Podle ředitele Plachého znamenají zjištěné výsledky, že oční vadou trpí sedm procent vyšetřených školáčků v Chebu. Celostátní průměr se pohybuje okolo čtyř až pěti procent.
„Právě proto je důležité i to lékařské vyšetření, které může ještě některé děti vyloučit s tím, že to není tak vážné,“ doplnil Plachý.
A jak se k tomuto projektu stavěli dospělí a samotné děti?
„Rodiče, kteří měli zájem, vodili své děti, i když třeba byly právě nemocné,“ uvedla hlavní sestra Anna Valečková.
„Děti to braly jako focení. Chtěla bych moc poděkovat za spolupráci ředitelům mateřských škol. Vytvořili nám dobré zázemí pro práci. Nechali jsme u nich i kontakty pro další spolupráci.“

„Já jsem to vítala,“ řekla jedna z maminek. „Je dobré před nástupem do školy vědět, že má syn oči v pořádku.“
Ředitel stacionáře nyní jedná s potenciálními partnery a sponzory. Na podzim chce totiž zmiňované vyšetření provádět také v dalších školkách v okrese Cheb a časem také v celém Karlovarském kraji.
„Budeme pokračovat od září. Ke spolupráci nás oslovilo například občanské sdružení Lions klub, které má v programu pomoc zrakově postiženým občanům. Projekt se jim líbí a chtějí nás podporovat. Budeme se rovněž snažit získat podporu karlovarského krajského úřadu,“ nastínil ředitel.