Otázka proMiloslava Čermáka, náměstka hejtmana Karlovarského kraje :

Zatím osm základních škol v kraji navštívil speciální lektorský tým projektu Multikulturní výchova – 400x na českých školách. Tříčlenný tým, který dětem přednáší, promítá filmy a hraje s nimi interaktivní hru, tvoří jeden Čech a zástupci menšin - Rom a Bělorus. O co se přesně jedná a co je cílem tohoto projektu?

Projekt zaměřený na poznávání jiných kultur, zvyků a tradic a na výchovu k vzájemné toleranci iniciovalo občanské sdružení SLOVO 21. Součástí projektu bylo vytvoření metodického materiálu k přednáškám na školách. Jedná se konkrétně o čtyři DVD s dokumentárními filmy, které lektoři promítají ve školách téměř po celé České republice. V rámci projektu proběhla také školení pro pedagogy, aby věděli, jak s vytvořeným materiálem pracovat. Do projektu se postupně zapojilo nebo zapojí 100 škol po celé republice. Všechny části projektu vedou žáky k přemýšlení o diskriminaci, předsudcích, o toleranci a dalších. Kromě toho se dozvídají také zajímavosti z jiných kultur, především o kulturách lektorů, kteří do školy přišli. V kraji se do projektu zatím zapojily školy ZŠ Májová, 4. ZŠ Sokolov, Střední odborná škola logistická a SOU Dalovice, Gymnázium Ostrov a další. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.