Rok 2024 se pro chráněnou krajinnou oblast Slavkovský les nese v duchu oslav 50. výročí od jejího vyhlášení. AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les připravuje pro místní i přespolní návštěvníky řadu akcí, kde můžeme toto výročí společně oslavit. Nejlépe samozřejmě v přírodě. Každý měsíc od dubna do listopadu lze s průvodci navštívit některé ze zajímavých míst v chráněné krajinné oblasti, ať za minerálními prameny, chráněnými rostlinami, obojživelníky, ptáky, hmyzem nebo do přírodních rezervací a památek. Netradičně s rozšířeným programem se v Mariánských Lázních bude konat v červnu Setkání příznivců Slavkovského lesa, v září výstava hub či v říjnu Lázeňský festival jablek. Od července do října pak lze shlédnout venkovní výstavu “Slavkovský les v obraze” v areálu Sv. Linharta v Karlových Varech.

„Letos si připomeneme půlstoletí ochrany lázeňské krajiny. Slavkovský les se totiž rozprostírá uprostřed západočeského lázeňského trojúhelníku a je jeho pomyslným srdcem. Od ostatních chráněných krajinných oblastí v ČR se výrazně liší jedinečným fenoménem. Máme zde vývěry minerálních pramenů a přírodních plynů. A tak veškeré změny v krajině, především týkající se vodního režimu, mají dopad na kvalitu a vydatnost minerálních vod. Náš úkol vycházející již ze statutu vyhlášení oblasti v roce 1974 je tedy zřejmý – účinně zajistit zachování a neporušenost přírodních léčivých zdrojů a chránit přírodní procesy,“ přibližuje Jindřich Horáček, ředitel AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les.

close CHKO Slavkovský les info Zdroj: CHKO zoom_in CHKO Slavkovský les Chráněná krajinná oblast Slavkovský les je hornaté území parovinného typu. Rozkládá se mezi Tachovskou brázdou, Chebskou a Sokolovskou pánví; má přibližně tvar trojúhelníku, v blízkosti jeho vrcholů leží lázeňská města Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně. Chráněná krajinná oblast byla vyhlášena v roce 1974 na území o rozloze asi 606 km² pro ochranu krajiny, geologických a botanických hodnot. Ve znaku CHKO je vzácná arnika horská (Arnica montana), typická pro tuto oblast, na pozadí vrchů Lesný, Lysina a Kružný.

Chráněná krajinná oblast Slavkovský les byla vyhlášena v první polovině 70. let, v době, kdy ještě krajina nesla z nedávné minulosti znaky rozmanitosti a divoké přírody. V tomto roce se v tehdejším Československu narodilo nejvíc dětí v historii státu. Ve světě se začala více řešit problematika ochrany životního prostředí. V lednu téhož roku v reakci na vyhlášení „Roku životního prostředí“ byla pod patronací ústavu krajinné ekologie Československé akademie věd a časopisu Mladý svět realizována poprvé „Akce Brontosaurus“ zaměřená na aktivity v oblasti ochrany životního prostředí.

Padesát let ochrany přírody Slavkovského lesa zachovalo velký kus západočeské krajiny před mnohými významnými změnami. „Při oslavách zavzpomínáme na naši ochranářskou činnost i našich předchůdců v průběhu padesáti let. Chceme jim také poděkovat. Práce v ochraně přírody ale není nikdy hotová. Stále přicházejí nové výzvy a rizika. Ukážeme lidem i naše dlouhodobé vize a cíle v ochraně území,“ vysvětluje Jana Rolková z AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les. “Významné jubileum chceme důstojně oslavit. V průběhu celého roku se budou konat rozmanité akce pro veřejnost. Těšíme se na setkání se všemi, kteří ho spolu s námi chtějí prožít,” zve Jana Rolková.

Letošní akce v rámci cyklu Pojďte s námi do přírody najdete ZDE>>>

Jedna z následujících exkurzí se koná v sobotu 20. dubna, a zájemce zavede za přírodou u Bečova v jarním aspektu. Sraz účastníků je 9.30 na vlakovém nádraží v Bečově nad Teplou. Odtud se projde kolem památného buku po části panoramatické stezky, dále kolem skalních výchozů k Bečovským rybníkům po lesních cestách i mimo ně až do svahu nad Vodnou se zachovalou starou jedlinou. Průvodci jsou Jana Rolková a Tomáš Fiala z AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les. “Trasu odhadujeme jako středně náročnou s délkou zhruba 10 km. Místy budeme prostupovat terénem mimo cesty a šlapat do kopce. Odměnou nám budou nové výhledy do krajiny, které nám příroda bez zeleného odění v brzkém jaře odhaluje,” říká Jana Rolková.

Akce oslav padesáti let CHKO jsou nedílnou součástí cyklu přírodovědných akcí „Pojďte s námi do přírody!“. I letos můžete navštívit různorodé spektrum aktivit a výprav za poznáním přírodních a historických zajímavostí celých západních Čech.