„Práce je to velmi kreativní, kde mohu své nápady a dobré úmysly dát do chodu," sdělila místostarostka.

Vztahy na radnici jsou podle ní velmi příjemné, což je pro práci velmi důležité. Stěžejním odborem, který má Daniela Seifertová na starost, je odbor správy majetku.

„Nejvíce si na roce 2015 vážím toho, že jsem spolu se svými kolegy začala aktivně oslovovat občany města, kterým patří řada pozemků ať už v centru anebo na okraji města, nebo kterým patří i nějaké domy, které nebyly v dobrém stavu," popsala místostarostka. Trpělivě tak Daniela Seifertová a její kolegové žádají tyto vlastníky, aby si své pozemky upravili a dali je do žádoucího stavu.

„Povedlo se nám například zkulturnit jedno místo pod chebskou přehradou Skalka, které bylo v příšerném stavu a které se nám povedlo vyčistit a upravit tak, abychom se za to nemuseli stydět," podotkla místostarostka. „Letos se nám nepovedla úprava Riegrových sadů, kterou jsme nestihli a budeme se jí věnovat příští rok."