Lesníci na Kraslicku neskrývají obavy, že do poloviny roku nestačí zlikvidovat škody v lesích po ničivé vichřici Emma, jak jim to ukládá zákon. Práce zbrzdily přívaly sněhu v uplynulých týdnech. „Navíc trh se dřevem je po orkánu Kyrill a Emmě tak přesycený, že není odbyt,“ řekl Václav Němec z Městských lesů Kraslice.

Jen městským lesům v Kraslicích poničil orkán tři kubíky lesa. A to také na těžko přístupných místech. „Nelze tak použít klasickou techniku. Používat musíme koně nebo lanovky. V jedné lokalitě dokonce musíme vybudovat takzvanou svážnici. Tím se vše zdržuje,“ pokračoval.
Lesníci stále sčítají škody. Je zřejmé, že budou vyšší než při orkánu Kyrill. „Emma polámala dřeviny v jejich kmenech, a tak z nich nejdou vyrábět například kulatiny. Proto je majitelé pil odmítají,“ sdělil Němec. Městským lesům tak nyní nezbývá než vyrábět takzvaně na sklad a čekat na odbyt. Dřeviny, kterým nehrozí ohrožení kůrovcem, pak vytěží až později.

Na Kraslicku stále platí zákaz vstupu do lesů ve dvou lokalitách. To až do odvolání. Podle lesníků je situace opravdu vážná, přesto se setkávají s tím, že lidé zákaz porušují. O hrozbě nebezpečí se na vlastní kůži každý den přesvědčují i samotní lesníci, kteří zkázu po vichřici Emma likvidují. „Opravdu stačí mírný vítr a stromy samovolně padají. Lidé by rozhodně měli zákaz vstupu dodržovat,“ doplnil Němec.