Obnova provozu pro osobní i nákladní přepravu na železniční trati z Lokte do Horního Slavkova je jedinou možnou variantou. Odhadované náklady na revitalizaci – 150 milionů korun. Takový je závěr technicko– ekonomické studie, kterou si nechala zpracovat Správa železniční dopravní cesty jakožto majitel trati.

Studie nabízí celkem sedm možností využití. Mezi nimi je i zachování současného stavu, tedy dlouhodobá výluka a pokračující devastace trati, nebo změna železnice v cyklostezku, prodej soukromníkům, nebo využití trati jako vlečky pro místní strojírenskou firmu. Tyto varianty ale dokument zamítá.
Ve čtvrtek se na svém řádném zasedání se studií seznámili slavkovští zastupitelé. Zatím ale k tomuto dokumentu nepřijali žádné stanovisko. Město počká až na výsledky strategického plánu, který v těchto dnech vzniká.

Bývalý starosta Horního Slavkova Petr Hanzík označil studii za nereálnou. Hlavně potřebnou částku pro obnovu. „Ve studii se počítá s tím, že veřejné logistické centrum pro nákladní dopravu by vzniklo v místech bývalé plochy OTK – ÚZO. Tento prostor je ale v majetku společnosti Stasis. A podle současných cen za pozemky by odkoupení vyšlo na čtyřicet milionů. Stasis by také mohl uvažovat o darování tohoto pozemku. Je zde ale ekologická zátěž a její odstranění je spočítáno na osmdesát milionů korun,“ uvedl Hanzík jen některé další potřebné investice k obnově trati.

Pro revitalizaci železnice v Horním Slavkově je podle studie nutné využití hlavně v nákladní dopravě. I kdyby majitel trati sehnal peníze na opravu kolejí, na městě by bylo postavit příjezdovou komunikaci k tomuto logistickému centru.

„Věřím tomu, že obyvatelé Horního Slavkova by si přáli, aby zde opět jezdil vlak. Ale když se jich zeptáme, zda by město mělo platit stavbu nové silnice ke kolejím, nebo opravit chodníky a silnice ve městě, asi by spíš, podle mého názoru, volili tyto opravy,“ uvedla během zasedání zastupitelů starostka Horního Slavkova Jana Vildumetzová. „Vyřadit trať z provozu třeba kvůli cyklostezce není vůbec jednoduché, což mi potvrdili při osobní návštěvě na Ministerstvu dopravy. Navíc se předpokládá, že se nákladní doprava bude v bodoucnosti vracet zpět na železnici. A když se koleje jednou vytrhají, tak už tady vlak nikdy nepojede,“ dodala.

Studie počítá se třemi firmami, které by trať pro nákladní dopravu využívaly. Hlavním přepravcem by byla těžařská společnost KMK Granit. Jeden ze společníků firmy Miroslav Kolbasa už před časem potvrdil, že pokud by železnice fungovala, Granit by po ní vytěžený živec vozil. Dalším přepravcem by měl být Stasis ZBA. Ten ale už i svou vlečku ke trati zrušil. Koleje jsou vytrhané a prodané, lokomotiva putovala do muzea. A třetí přepravce, firma Sanaka, chce těžit písek u bývalého dolu Stannum.

Podle Petra Hanzíka by kompletní řešení obnovy trati vyšlo na půl miliardy korun. Zároveň zastupitele upozornil, že pokud se hned nezačne jednat, tak už z trati nebude nikdy nic. Podle usnesení zastupitelů ale město počká až na výsledky strategického plánu, které budou k dispozici na jaře příštího roku. „Obyvatelé mohou do plánu navrhnout řešení, co dál s tratí. Z jejich názorů budeme při tvorbě plánu vycházet,“ slibuje starostka.
Výluka na trati trvá už od roku 1997. Navíc studie vůbec neřeší úsek Horní Slavkov – Krásný Jez.

(mks)