Stát letos vyčlenil na sociální služby v Karlovarském kraji celkem 302,5 milionu korun. „Jedná se o nejvyšší částku od doby platnosti nového zákona o sociálních službách. Tedy od roku 2007. Velmi mě těší, že se uvolnily ještě další prostředky na dofinancování této oblasti," uvedl náměstek hejtmana Miloslav Čermák.

Již v květnu získal kraj v rámci dofinancování od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR 10,8 milionu korun. Se současnou částkou se tak jedná celkem o dalších téměř 20 milionů korun. Karlovarský kraj zároveň přispěje ze svých zdrojů na sociální služby 36,6 milionu korun.

„Celkově tak ještě letos poskytovatelé sociálních služeb v kraji obdrží dalších přibližně 56 milionů korun, přičemž peníze se budou rozdělovat v září na jednání zastupitelstva kraje," podotkl Čermák.

Peníze na provoz a platy zaměstnanců potřebuje i sociální služba Domácí centrum Mateřídouška z Chodova. „Zatím jsme neviděli ani korunu. Peníze rozděluje kraj, ale dosud to ještě neschválil. Finance by měly být převedeny na podzim. Rozdělení musí schválit zastupitelstvo.

Teď je otázkou, jak rychle to projde administrativou. Pokud dostaneme peníze až v půlce prosince, bude to problém. V současnosti nám chybí dva miliony korun," konstatoval zástupce ředitele Mateřídoušky Pavel Bráborec.

„Tím, že Karlovarský kraj do sociálních služeb přidá devět milionů, získá Hospic svatého Jiří v Chebu částku 200 tisíc korun na mzdy. Díky tomu jsme mohli na půl úvazku přijmout další zdravotní sestru, protože je o naše služby stále větší zájem, a to jak z Aše, tak například z Mariánských Lázní. Tím, že jsme částku získali, tak nebudeme muset klienty, kteří se na nás obrátí, odmítat," sdělila ředitelka Hospice svatého Jiří Alena Votavová.