Ti, kdo mají zájem poznat, jak fungují sociální služby v Chebu, k tomu mohou využít celostátní Týden sociálních služeb, který se bude konat od 10. do 16. října pod heslem ´Podporujeme kvalitu života´.

Připojí se také Diecézní charita Plzeň, která v Chebu provozuje azylový dům a noclehárnu Betlém a nízkoprahové denní centrum.

„V našich zařízeních pořádáme dny otevřených dveří,” potvrdila vedoucí ubytovny Alena Samuelová. „Zároveň připravujeme na pátek 14. října celodenní akci na Krajince s názvem Noc ohňů,” řekla.

Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS) ČR Týden sociálních služeb ČR pravidelně vyhlašuje společně s Ministerstvem práce a sociálních věcí s cílem představit široké veřejnosti náročnou a zodpovědnou práci desetitisíců zaměstnanců sociálních služeb, kteří pomáhají řešit nepříznivou sociální situaci přibližně 700 000 uživatelů z řad seniorů, osob se zdravotním postižením či osob ohrožených sociálním vyloučením.

„Kromě řady místních, regionálních i celostátních aktivit obsahuje program Týdne sociálních služeb také vyhlášení výsledků druhého ročníku výtvarné soutěže ´Šťastné stáří očima dětí´,” doplnil Zdeněk Kašpárek, PR specialista APSS ČR.