ÚHOS 22. ledna zahájil řízení, ve kterém prozkoumá spojení společností. „Navrhovatel má získat možnost vykonávat výlučnou kontrolu nad závodem společnosti T-WATT s.r.o. K navrhovanému spojení soutěžitelů dochází zejména v oblasti velkoobchodu s elektrickou energií a poskytování poradenství v oblasti energetického managementu pro provozovatele lokálních distribučních sítí,“ popisuje ve svém oznámení úřad. Rozhodnutí úřad teprve vydá, zatím běží lhůta k podávání případných námitek.

Motivaci k převzetí firmy komentoval pro deník E15 místopředseda dozorčí rady Sokolovské uhelné Pavel Tomek. Jsou za ní strategické cíle skupiny. „Do oblasti obchodování s energiemi chceme vstoupit už dlouho a převzetí společnost T-Watt nám umožnilo celý proces urychlit,“ sdělil deníku E15 Tomek. Deník také spekuluje, že akvizice má umořit část dluhu, který měl mít Ulčák vůči Sokolovské uhelné. Dlužná částka měla dosahovat měla k jedné miliardě korun.

Podle výroční zprávy za rok 2019 zveřejněné na portálu Justice.cz skončila firma T-Watt v provozním zisku 13,5 milionu korun, její tržby dosáhly na 3,2 miliardy korun. Sokolovská uhelná by chtěla zisk firmy, se kterou v minulosti obchodovala, navýšit.