Rekonstrukce hlavní silnice v Aši, která byla zahájena v březnu loňského roku, stále pokračuje a přináší řidičům značná omezení. Podle Jiřího Šlachty, ředitele Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, byly dosud dokončeny veškeré odvodňovací propustky, kanalizace a nyní se pracuje na ložné vrstvě vozovky. „Koncem března bylo prostavěno 37 milionů korun,“ uvedl Šlachta. Celkový náklad na rekonstrukci z prostředků kraje činí přibližně 113 milionů korun a projekt je spolufinancován městem Aš.

Místostarosta Aše, Pavel Matala, upřesnil, že město se podílí na financování oprav chodníků, zeleně a parkovacích pásů. „Akce je financovaná jak krajem, tak městem. Kraj opravuje silnici a město se spolupodílí na opravě chodníků, zeleně a dalších věcí,“ řekl Matala.

Dopravní omezení pro řidiče jsou na třech místech řízena semafory. K objetí prací na průtahu řidiči hojně využívají objízdné trasy. Jedna z nich vede po obchvatu města, tedy po silnici 1/64. Jenže stavební práce od června probíhají i tady. Dle diagnostického průzkumu je nutné provést čištění krajnic a propustků, lokální opravy a pročistění odvodnění silnice, opraví se svodidla a dopravní značení. Stávající šířkové uspořádání bude zachováno. Časová prodleva při průjezdu Aší tak nabírá další minuty a několik měsíců se to nezmění. „Objíždím to nejčastěji zadem přes Mokřiny, ale teď od začátku prací na obchvatu je provoz hustější i tady. Ať projíždím kteroukoli trasu, počítám už zkrátka se zdržením,“ komentuje dopravní situaci řidič Jakub. „Komunikace se bude rekonstruovat ve čtyřech etapách s tím, že práce jsou naplánovány přibližně na čtyři a půl měsíce,“ informoval o chystaných opravách za 34 milionů korun Jiří Baloun, vedoucí provozního úseku Ředitelství silnic a dálnic v Karlových Varech.

„Co se týče omezení dopravy, v době provádění stavebních prací bude provoz řízen kyvadlově proškolenými pracovníky. Po dokončení každého pracovního dne bude provoz buď puštěn obousměrně, nebo řízen semafory, vždy bude záležet na konkrétní situaci s možností spuštění obousměrného provozu,“ uvedl mluvčí ašské radnice Milan Vrbata.

Oprava průtahu, jejíž celkové náklady překročily 130 milionů korun, by měla být dokončena do listopadu.