„Na základě předběžné dohody obou stran na uzavření smíru je odročeno jednání v této věci u českobudějovického soudu a připravuje se dokumentace jako podklad pro uzavření soudního smíru. Podklady budou následně projednány v orgánech města, jak v radě, tak v zastupitelstvu," tlumočil stanovisko města Jan Kopál, mluvčí magistrátu.

A doplnil, že vedení města vyšlo z konceptu dohody z roku 2013, ke které nakonec nedošlo, a to doplacení kupní ceny do výše uvedené ve smlouvě, to je 50 milionů korun.

„Dosud bylo zaplaceno pět milionů při prodeji, devět milionů přišlo na účet města v prosinci 2014 a Golf Resort se zavazuje doplatit ještě celkem 18 milionů, a to následujícím způsobem: 12,5 milionu korun ve dvou splátkách v roce 2015 a zbylých 5,5 milionu korun ve splátkách v letech 2015, 2016 a 2017. Celkový součet skutečně uhrazených částek tak bude 32 milionů korun," uvedl Jan Kopál.

Rozdíl mezi 50 miliony a dohodou na 32 milionech, to je 18 milionů korun, vyplynul podle města z poměrně komplikované a složité argumentace obou stran nad zpracovanými posudky a jejich závěry, nad spornými zápočty uvedenými v kupní smlouvě a nad riziky a časovou náročností celého soudního sporu včetně s ním spojených nákladů, jehož první část by zákonitě vyvolala další soudní spory.

„Nynější žaloba města je na určení platnosti kupní smlouvy. Pokud by soud uznal, že kupní smlouva platná není, bylo by předmětem dalšího posuzování období bezdůvodného obohacení za dobu od uzavření kupní smlouvy, vyrovnání vložených investic, případný nárok na způsobenou škodu a majetkoprávní vypořádání objektů, které byly v areálu Golf Resortu postaveny až po uzavření kupní smlouvy. V úvahu je třeba vzít také poskytování Golf Resortu pro turnaje města a udržování lyžařských stop za celou dobu od uzavření kupní smlouvy," uvedl mluvčí.

Město a Golf Resort uvedeným návrhem přebírají na svůj vrub sporné položky a uvažovaná rizika v poměru 50 na padesát procent.

„Výsledkem je popsaný návrh narovnání s celkovou kupní cenou za Golf Resort ve výši 32 milionů. Konečné rozhodnutí o této dohodě bude na radě města a zastupitelstvu," doplnil mluvčí Kopál.