Před zkázou ho doslova za minutu dvanáct zachránila restaurace.

Pět soch vlastník nečekaně znovuobjevil a rozhodl se pro jejich obnovu.

Čtyři plastiky mužů byly v zuboženém stavu nalezeny v mariánskolázeňském hotelu Monty. Povrch těchto mužských postav, které symbolizují profese související se stavitelstvím a architekturou, byl špinavý. Šedočernou barvu na nich způsobily prašné usazeniny, dehtové zplodiny a kyselé deště. Některé ze soch měly zlomený sokl.

To hlavní ženská figura, jež se ukrývala v Orea Hotelu Bohemia, na tom byla o něco lépe. Pomohlo jí totiž to, že byla umístěná v interiéru. Přesto bylo třeba dát do pořádku hlavně její sokl. Navíc restaurátoři zjistili, že už se ji pokusil kdosi neodborně opravit.

„Sochy bylo třeba bez dalších poškození odvézt a zajistit veškeré restaurátorské práce," informoval ředitel společnosti, která obnovu prováděla, Martin Kaleta. „Restaurování trvalo tři měsíce."

Sousoší kdysi zdobilo fasádu nynějšího hotelu President v Praze, tehdy Domu československých inženýrů a architektů.

Záhadou je, jak se dostalo z Prahy do Mariánských Lázní.

Jaroslav Brůha, z jehož dílny sousoší pochází, byl žákem sochaře Josefa Myslbeka nebo Stanislava Suchardy. Na svém kontě má například podobiznu Stanislava Kostky Neumanna, Boženy Němcové nebo malíře Františka Podešvy. Kromě toho vytvořil například pomník dr. Jana Podlipného, Pomník padlým v Břevnově nebo pomník Rudé armády na Olšanských hřbitovech.

V plánu měl také pomník pro Lidice. Ten už ale nerealizoval.