Už několik let je v plánu postavit v Chebu spalovnu. To zvedá ze židle stovky obyvatel, kteří bydlí v dotčených oblastech městských částí Podhrad a Háje. Ti s výstavbou razantně nesouhlasí. Obávají se škodlivin, které by se ze spalovny odpadu uvolňovaly. Současné vedení chebské radnice chce dát výstavbě spalovny jasnou červenou. V tuto chvíli rozhoduje ašský stavební úřad o udělení územního rozhodnutí.

Chebská radnice už po loňských říjnových volbách slíbila, že zastaví veškeré práce na přípravě výstavby spalovny ZEVO Cheb. Projekt však podle spolku Pro Chebsko stále zůstává v Plánu odpadového hospodářství města Cheb.

„Město Cheb ušetří ročně čtyři miliony korun tím, že si samo sváží odpad po městě. Navýšení nákladů na přepravu odpadu do Vřesové, proti nejbližší skládce Tisová, by podle našich odhadů stálo do jednoho milionu korun ročně. Tisová je navíc přeplněná a do dvou let bude uzavřena, takže na nejbližší další skládku, která je ve Vřesové, stejně pojedeme,“ sdělil Michal Tancoš ze spolku Pro Chebsko. „Nakládat s odpadem ekologičtěji, dotřídit jej a energeticky využít ve Vřesové můžeme tedy již dnes a přitom stále ušetříme. Pro výhodný svoz odpadu ze všech koutů kraje do Vřesové založil Karlovarský kraj Komunální odpadovou společnost. Akcie zakoupilo již 49 velkých měst i nejmenších obcí včetně Karlových Varů a Sokolova,“ konstatoval Tancoš.

Město Cheb však trvá na tom, že chce od projektu ustoupit, jen to není tak jednoduché, jak se na první pohled zdá.

„Projekt spalovny ukončíme, definitivní rozhodnutí je však věcí firmy Terea a jejích orgánů. Plán je takový, že březnové zastupitelstvo pověří zástupce města ve firmě Terea, aby na příslušných jednáních prosazovali ukončení projektu,“ informoval starosta města Chebu Antonín Jalovec. A co chebskou radnici k tomuto rozhodnutí dovedlo? „Kromě kategorického nesouhlasu řady obyvatel Švédského vrchu a určitých environmentálních rizik vidím dva zásadní argumenty proti. Jednak je jím experimentální charakter chebského ZEVO, protože ZEVO s tak malou kapacitou zatím nikde v ČR ani v blízkém zahraničí není. Odborníci většinou jako hranici rentability uvádějí 100 tisíc tun/rok, chebské ZEVO má mít jen 20 tisíc tun/rok. Jednak nikdo neví, jak bude vypadat finální verze zákona o odpadech. Splatnost úvěrů na ZEVO je plánována na 20 let. Klidně se může stát, že v budoucnu bude spalování odpadů zakázáno a Terea bude mít problémy se splácením,“ dodal starosta.

Ilustrační fotografie.
Otevřou univerzitní učebny