Snaha společnosti Terea postavit v chebské části Švédský Vrch spalovnu odpadu, dostává konkrétnější podobu.

V rámci posuzování projektu z hlediska jeho možného vlivu na životní prostředí si nechal Krajský úřad Karlovarského kraje zpracovat nezávislý posudek. A ten je souhlasný, spalovnu nezatracuje.

„Celý proces schvalování teď pokračuje dále, do 12. prosince se ještě k posudku může vyjádřit veřejnost," uvedla mluvčí kraje Jana Pavlíková.

Závod na energetické využití odpadů, jak zní oficiální název projektu, má likvidovat převážně komunální odpad. Výhledově až 20 000 tun za rok. Teplo získané při procesu spalování pak bude využité pro zásobování části města prostřednictvím kotelny Riegerova.

Projekt spalovny na chebském Švédském Vrchu se ale řadě lidí nezamlouvá, bojí se například zhoršení životního prostředí a rovněž zásadního zvýšení provozu po najetí spalovny do plného provozu.

V červenci se už proto na toto téma konala první beseda tamních obyvatel s vedením města a společnosti Terea. Některé zájemce dokonce společnost vzala na prohlídku spalovny v sousedním Německu.

Jednatel chebské společnosti Terea Steffen Zagermann navíc již několikrát občany ubezpečil, že má plánované zařízení splňovat veškeré limity, a to i s výhledem do budoucna. Spalovna by také mohla přispět ke stabilizaci ceny centrálně dodávaného tepla, ale i snížení poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu. „Na rozpočet města by zařízení mělo zásadní dopad," potvrdil chebský místostarosta Tomáš Linda.

„Mohli bychom snížit poplatek za svoz komunálního odpadu minimálně o sto korun na rok," konstatoval místostarosta.

Zpracovaný posudek o vlivech záměru na životní prostředí je k nahlédnutí na Krajském úřadě Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

Dále je k dispozici také na Městském úřadu Cheb a veřejnost si ho může podrobně prostudovat rovněž na internetové adrese http://www.cenia.cz/eia, kód záměru KVK458.