Učitelé ze základní školy na Kostelním náměstí v Chebu se rozhodli vzít do vlastních rukou přípravu a tvorbu učebních modulů. Pomohou tím nejen žákům Speciální základní školy v Chebu, ale i studentům běžných základních škol.

Pilotní projekt s názvem 'Škola základ života' bude spočívat v úpravě stávajících učebnic a vytvoření učebních modulů pro výuku mnohem vhodnějších.
Dalším bodem projektu bude tvorba a instalace programů k interaktivní výuce zpracovaných modulů a vybavení tříd učebními pomůckami. Veškeré tyto práce zajistí dodavatelská firma.

„Jsou to teprve dva měsíce, co jsme začali na projektu pracovat,“ řekla Miloslava Hartmannová, ředitelka školy. „Každý učitel měl za úkol projít veškeré učebnice a vybrat z nich ty, které mu nevyhovují. Nechceme měnit za každou cenu všechno. Dělat budeme jenom to, co nám schází nebo nám nevyhovuje. Pomohou nám také partnerské školy z Mariánských Lázní a Aše, od kterých očekáváme různé připomínky, co a jak zlepšit nebo upravit. Peníze na projekt jsme dostali z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky,“ dodala Hartmannová.

„Učební moduly jsou vázané kroužkovou formou,“ řekla Libuše Hladká, zástupkyně ředitelky. „Není proto problém učební moduly dále upravovat, přidávat nebo ubírat další věci. Ne veškeré učivo je v učebnicích, které máme od nakladatelství, určené k výuce. Těmito moduly se tak může jednoduše doplnit. Pro učitele budou k dispozici metodické výukové moduly, které budou obsahovat klíče se správnými odpověďmi a návody, jak s moduly pracovat. Výhodou pro naše partnerské školy je to, že nemusí naše výukové moduly používat v plné míře. Mohou je mít i jako doplnění ke stávajícím učebnicím,“ dodala Hladká.

„Líbí se mi nápad učitelů ze základní školy v Chebu,“ řekl Robert Matějka, vysokoškolský student z Chebu. „Sám si pamatuji, že spousta z nás měla na základních školách problémy s učebnicemi. Hlavně těmi odbornými, jako byla fyzika, matematika a podobně. Je dobře, že to vzali učitelé do svých rukou a chtějí výuku nejen běžným žákům, ale i mentálně postiženým zjednodušit.“