Spolu s ním se k nám přijel podívat i mistr kytarář Karl Heinz Neudel z Wohlhausenu u Markneukirchenu a poslední z tria hostů této návštěvy byl mistr kytarář pan Gerold Karl Hannabach z Bubenreuthu.

Cílem jejich návštěvy v Chebu bylo navázání spolupráce s naší školou ohledně možnosti realizace projektu spojené s příhraniční historií hudebního nástrojařství v regionu. Podobná spolupráce na projektu se chystá i s městským hudebním muzeem v Saském Markneukirchenu v rámci hudebního regionu sasko-českého pohraničí.

Hosté byli příjemně překvapeni nejen velkou sbírkou historických fotografií pana Jiřího Pátka, vedoucího Houslařské školy, ale i dalšími dobovými reáliemi, které prozatím nasbíral během svého dosavadního života vztahující se k historii šenbašské-české houslařské výroby strunných hudebních nástrojů. Během plodného rozhovoru se také připomněla historie rekatolizace v Čechách v 17. století, která zapříčinila odchod protestantských mistrů do sousedního Saska. Tím se potvrzuje, že střediska výroby jsou na druhé straně hranic mladšího původu. Dokazuje to konečně i viola Johanna Adama Popela z osady Bruck u Lubů, která je uložena v germánském muzeu v Norimberku a nese letopočet 1664. Tento mistr je v roce 1977 již uváděn jako zakládající člen cechu mistrů houslařů v Markneukirchenu. Kromě zmíněných zajímavostí se jim také moc líbila samotná Houslařská škola, která pokračuje v tradicích uměleckého řemesla i po přesunu z města Luby. Také ocenili a potvrdili, že má smysl pokračovat v existenci školy v současném prostředí v Chebu.

Za překlad patří poděkování Ireně Erlebachové a Danielu Telínovi, pedagogům ISŠ Cheb.Štěpán Gubran, HŠ ISŠ Cheb