Starosta Libé Lubomír Švec a starosta německého Hohenbergu Dieter Thoma se vzájemně dohodli na spolupráci a tento týden podepsali v Schirdingu partnerskou smlouvu mezi oběma obcemi.
„Hohenberg je fakticky náš nejbližší soused na české i na německé straně,“ uvedl Lubomír Švec. „Doufám, že se nám podaří propojit obě obce, mít společné projekty a že se nám povede sblížit nejen na úrovni radnice, ale hlavně mezi lidmi.“
Starosta Thoma je stejného názoru. „Spolupráce je velmi důležitá zejména mezi dnešní – a také následující – generací už od školního věku,“ řekl.
„Když se to podaří, bude hlavně překonána jazyková baréra. To není negativum, ale tak to prostě je. A když už jsme tak blízko sebe, musíme jít ještě více dopředu,“ uvedl.

„To se může stát jen pomocí úzké spolupráce nejen velké politiky, ale zejména u nás na nižší úrovni .“
Od příštího školního roku by dokonce měly do mateřské školy v Hohenbergu chodit tři české děti. Opačně to zatím nebude fungovat.
„Jde také o to, aby odpovědní pracovníci ve školství vyvinuli nějakou aktivitu,“ mínil starosta Thoma.
Václav Duchek, který se jednání účastnil jako tlumočník, se nabídl, že osloví vedoucícho odboru školství chebského městského úřadu Zbyňka Syrovátku.
Starosta Libé Lubomír Švec ještě v závěru vyslovil přání, aby se v září konala první pracovní schůzka zástupců obou obcí a dohodly se na ní podrobnosti připravovaných projektů.