Celkem šest německých komun sdružených v Brücken-Allianz Bayern-Böhmen navázalo úzkou spolupráci se svými českými sousedními komunami Hazlov, Libá, Lipová a Pomezí nad Ohří.

Toto stvrdili slavnostním podepsáním smlouvy o společné kooperaci na radnici v Arzbergu.
„Hlavním cílem této přeshraniční spolupráce je podpora a následný rozvoj přirozených životních podmínek, regionálního hospodářského a sociálního vývoje, kulturní identity a přátelství pro zajištění budoucnosti prostoru Chebska a to sloužící oběma stranám podél německo-české hranice,“ uvedl starosta Libé Lubomír Švec.

Čeští starostové byli pak poctěni i společnou večeří, kde v uvolněné atmosféře mohli prodiskutovat další společné kroky.