Součástí prací je odvodnění objektu i přístavby, což znamená vybudování splaškové a dešťové kanalizace s úpravou zásobování vodou. Náklady na rekonstrukci jsou 34 milionů korun. Část bude hotová letos v zimě.

„Projekt navazuje na etapu I – fázi IA – Hřiště s umělým povrchem, která byla úspěšně dokončena v loňském roce. V letošním roce tak pokračuje realizace další části, a to fáze IB projektu s názvem Rekonstrukce haly s vybudováním přístavby šaten,“ sdělila tisková mluvčí města Chebu Simona Liptáková.

Během této fáze dochází k opravě sportovní haly a vybudování nových šaten. Rekonstruována je také opěrná stěna s oplocením a příslušné komunikace a nezpevněné plochy. Dojde i na terénní úpravy.
„Realizace revitalizace chebského sportoviště je dobrou investicí pro vytvoření zázemí pro sportovce a sportovní kluby. Podobné projekty je třeba v našem městě i do budoucna podporovat,“ podotkl chebský místostarosta Michal Pospíšil.
Projekt je financován z prostředků města Cheb a z dotačního titulu Program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši téměř 15 milionů korun.

„Termín dokončení přístavby šaten je do 10. prosince letošního roku, oprava celé haly potrvá až do 30. června roku příštího,“ poznamenal starosta města Chebu Zdeněk Hrkal.

V rámci rekonstrukce se počítá s vybudováním výtahu, pomocí kterého bude zajištěn bezbariérový přístup do haly. V dalších etapách revitalizace areálu se v následujících letech počítá například s demolicí stávající tribuny a následným vybudováním nové, menší tribuny nebo výstavbou druhého fotbalového hřiště a menšího multifunkčního hřiště. V rámci rekonstrukce se tu objeví i restaurace s výhledem do haly. Představitelé klubu FK Hvězda, který má sportovní areál ve správě, přišli s požadavkem, aby i druhé hřiště bylo s umělou trávou, ačkoliv v návrhu byl přírodní trávník.