Drzost zlodějů kovového šrotu nezná mezí. Na chebském nádraží bez ostychu vykrádají vagóny i před zraky zaměstnanců drah. Odpad pochází ze sběrných surovin a je určen k dalšímu zpracování v jiných státech.
„Je to organizovaná skupina,“ řekl jeden ze zaměstnanců, který z obavy o svou bezpečnost nechce zveřejnit své jméno. „Někteří hlídkují na můstku, jiní u silnice, mají výhled na všechny příjezdové cesty a než sem přijede policie, utečou. Zaměstnancům, kteří se je snaží vyhnat, vyhrožují a šrot, který vyhazují z vagónů, jim hážou na hlavu.“

Nakradený kovový odpad naloží do auta a odvezou do sběrny. „Poničili nám plot, který jsme museli znovu zavařit, jezdí až mezi vagóny auty. Jsou to většinou starší typy vozů, navíc bez poznávacích značek.“ K poslednímu případu došlo ve čtvrtek. „Večer už tady byli tipaři, ráno přijeli další muži a začali krást,“ popsal zaměstnanec. Šrot zloději nakládali do staré škodovky, ale zlomila se jim poloosa, takže auto plné kovu nechali na parkovišti v chebské Riegrově ulici.

„Určitě si to přijedou přeložit.“
Lidé, kteří se stanou svědky, většinou nic neudělají. „Oni se bojí a já se jim nedivím.“
Podle zaměstnanců by pomohlo, kdyby městský úřad vydal nařízení, které by zakazovalo očividně kradený materiál vykupovat ve sběrných surovinách.
„Zdá se nám krajně neústavní, aby město regulovalo podnikání, které je upraveno zákonem,“ uvedl chebský městský úřad prostřednictvím mluvčí Martiny Kuželové.

Výkupny kovového odpadu mají uloženo zákonem vést evidenci o lidech, kteří jim šrot vozí. Nemají ale za povinnost zkoumat, odkud zboží pochází.
„Také jsem se setkal se situací, kdy se mi materiál zdál podezřelý. Volal jsem volal policii, ale ta nevěděla, co s tím,“ popsal svou zkušenost pracovník chebského Kovošrotu.
Právě do této provozovny nejčastěji míří i kradený materiál z nádraží. „Už jsem mluvil s přednostou nádraží, abychom se domluvili na nějakém postupu. Jedna schůzka už proběhla.“
Přednostu chebské stanice se bohužel Deníku nepodařilo zastihnout.

 

O čem mluví vyhláška 383/2001

Provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů je povinen v souladu s §18 odst. 3 zákona vést evidenci osob, od kterých vykoupil věci jako odpady následujících druhů odpadů podle Katalogu odpadů:
Kód druhu odpadu⋌Název druhu odpadu
17 04 01 měď, bronz, mosaz
17 04 02 hliník
17 04 03 olovo
17 04 04 zinek
17 04 06 cín
17 04 07 směsi kovů (17 04 01 - 06)
17 04 11 kabely
16 01 17 železné kovy
16 01 18 neželezné kovy
17 04 05 železo a ocel
17 04 07 směsné kovy
20 01 40 kovy
(3) Evidence osob podle odstavce 2 obsahuje druh a množství odebraného nebo vykoupeného odpadu podle Katalogu odpadů, jméno, příjmení, místo trvalého pobytu nebo pobytu a číslo občanského průkazu, nebo jiný průkaz totožnosti každé z osob, od které byly odpady odebrány nebo vykoupeny.