„Je mi ctí, že mohu ocenit osobnosti spjaté s naším městem,“ řekl starosta. „Jsou to lidé, kterým není zatěžko dobré věci věnovat svůj čas a um a mají zájem rozvíjet a prohlubovat vztahy mezi námi všemi. Jejich cesty a životní příběhy jsou často protkány nelehkými osudy,“ konstatoval starosta.

Jedním z oceněných je Josef Hauer, který získal poděkování starosty v oblasti rozvoje česko-německých vztahů. Pochází z tesařského rodu. Jeho obdiv patřil mistrovským dílům minulých časů, kdy musely být přestavovány velké kostely, zámky a radnice. „Dnešní člověk jen žasne, jakých výkonů tehdy řemeslníci dosahovali, a to zcela bez strojů,“ říká Josef Hauer, který začal stavět repliky historických střešních konstrukcí v podobě modelů zachovávajících měřítko. Dokonce i „tesařské spoje“ a drobné dřevěné hřebíky odpovídají originálu. Od roku 2005 vytvořil více než 30 modelů historických krovů. Model nejstaršího krovu vyrobil podle klášterního františkánského kostela v Chebu. Ten spolu s modelem krovu Gablerova domu věnoval městu. Poté však přinesl Chebu dar, jenž ty dřívější převyšuje.

Když pracoval na modelu chebského špejcharu, vznikla myšlenka, jak využít tuto budovu k výstavám. Proto Josef Hauer daroval městu 20 svých modelů, které se původně nacházely na více místech a nebyly veřejně přístupné. Právě ony našly místo ve špejcharu na stálé výstavě.

Ocenění v oblasti charitativní a podnikatelské udělil starosta Světlaně Keslové. V rámci charitativní činnosti se v loňském roce stala ambasadorkou Františkolázeňské 24hodinovky. Vedle toho v rámci kurzů malování a kreativity pro děti a dospělé v Papírně pořádá charitativní sbírky a aukce obrazů. Ještě loni, před nástupem druhé vlny koronaviru, se v rámci „Dne pro Hospic“ podařilo s pomocí dobrovolníků a různých přispěvatelů vybrat během jediného dne částku 120 tisíc korun, která byla věnována chebskému Hospici sv. Jiří na jeho činnost.

V loňském roce jí byla udělena cena Ď za Karlovarský kraj, na kterou ji navrhla ředitelka hospice Alena Votavová.

Třetím oceněným je Aleš Kučera,který dostal cenu v oblasti občanské angažovanosti. Od mládí se zájmem vyhledával informace o období 2. světové války. Byl jedním ze zakladatelů Občanského fóra a postupně začal zveřejňovat informace o postupu osvobozování Chebu.

Díky několika kamarádům a za prostředky z rehabilitace otce, štábního kapitána Josefa Kučery, vybudoval v roce 1990 pomník padlých v Městských sadech, a to včetně seznamu 71 padlých Američanů. Památník 97. pěší divize armády USA byl slavnostně odhalen 27. dubna 1990 za účasti tehdejší americké velvyslankyně Shirley Temple-Black. Památník autor daroval městu Cheb.